Eerste schoolvaart met SIRIUS na nieuw contract met GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin


Op 2 en 3 oktober 2017 heeft de SIRIUS een eerste schoolvaart uitgevoerd sinds de ondertekening van het nieuw contract tussen VLOOT en GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin. Met het afsluiten van dit contract hebben beide partijen zich geëngageerd om de leerlingen leerrijke vaarten aan te bieden aan boord van zowel de SIRIUS als de ZEESCHELDE.

Doorheen het schooljaar worden tweedaagse en vijfdaagse vaarten ingepland op de SIRIUS en dagvaarten op de ZEESCHELDE.

Tijdens de vaarten worden de respectievelijke vaartuigen altijd exclusief ingezet voor de Scheepvaartschool - Cenflumarin, wat wil zeggen dat zij zelf de activiteiten en het vaarschema bepalen voor zover dit operationeel haalbaar is en in functie van het vooropgestelde lesprogramma.

Foto’s van de leerlingen op hun eerste schoolvaart zijn hier terug te vinden.

9-10-2017