Interessante infosessie logistiek en huisvesting bij VLOOT


De tweede informatiesessie vond plaats op donderdag 28 september 2017 in De Scheepvaartschool – Cenflumarin te Antwerpen met een opkomst van 56 VLOOTcollega’s.  Voor de infosessies wordt er steeds een generiek gedeelte gepresenteerd samen met een focus thema, ditmaal “Logistiek en huisvesting van de VLOOTcollega’s”.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur, verwelkomde iedereen in de aula van de Scheepvaartschool en gaf een boeiende presentatie over de algemene werking binnen VLOOT. Aansluitend besprak hij de huisvesting op de vier locaties bij VLOOT. Door de recente verhuis van de personeelsleden in Antwerpen naar het IMALSO-gebouw werd de nieuwe werkomgeving nader toegelicht met de landscapebureau’s op het gelijkvloers, het magazijn, de vergaderruimtes, onthaalruimte, parkeerplaatsen enz.
Voor Oostende kwamen de drie projecten aan bod waardoor er binnen enkele jaren een volledig nieuwe VLOOTsite zal ontstaan op één locatie. De drie projecten houden in

-  werken aan de kaaimuur 101  door de afdeling Maritieme Toegang
-  renovatie van het Sir Winston Churchillgebouw, een project aangestuurd door het Facilitair bedrijf
-  Design&Build Project Nieuwbouw Atelier Sir Winston Churchillkaai, een onderhandelingsprocedure die reeds is opgestart.

Voor de locatie Vlissingen werden de twee gebouwen aan De Boulevard De Ruyterlaan verduidelijkt en de ligplaatsen en containers t.h.v. de Prins Hendrikweg.
De veerdiensten Langerbrugge en Terdonk die in Gent operationeel zijn, werden met het gebouw aan de Roeiersweg en de containers in de Moervaartstraat ook in beeld gebracht.

Na de korte pauze gaf Birgit Berteloot, logistiek manager bij VLOOT een interessante voorstelling over de logistieke werking binnen VLOOT.  Wie doet wat, hoe artikelen besteld worden, de stock in het magazijn, de kledij die moet gedragen worden, gasoliebestellingen, het wagenparkbeheer enz. Alles wordt steeds in het werk gesteld om snel en vlot de personeelsleden tevreden te stellen. We streven ernaar om VLOOT (MDK) breed samen te werken, de kennis te delen om betere voorwaarden te verkrijgen en uniform te werken over alle afdelingen.

Foto’s van de infosessie kan je hier terugvinden.

29-9-2017