Boei op het strand van Oostende


Op woensdag 13 september 2017 kregen de Oostendenaars een eerder ongewoon beeld te zien.  Een boei van om en bij de 6 ton, verankerd aan een boeisteen van 4 ton, was aangespoeld op  het strand door de stormwinden van de afgelopen dagen.  Ondanks het ongunstige weer, kon de ZEETIJGER al na 26 uur een (reserve)boei terug in de juiste positie leggen om zo een veilige scheepvaart te garanderen.  De boei ‘WL8’ is een kardinaalboei die uitgelegd werd door VLOOT om een ‘obstakel’ aan te duiden. VLOOT beschikt hiervoor over speciaal uitgeruste vaartuigen, zogenaamde ‘boeienleggers’.  De gestrande boei werd bij laagtij met behulp van een kraan weggehaald van het strand.

Op de Noordzee maar ook op de Schelde wordt de waterweggebruiker begeleid in scheepvaartverkeer via markeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers. Op zee is het vooral de ZEETIJGER die deze signalisatie op de afgesproken plaats uitzet conform de geldende internationale bepalingen die door België aangenomen werden. Kardinale boeien zijn altijd geel en zwart gekleurd en tonen aan langs welke zijde er moet gepasseerd worden.

Ook het operationeel beheer en het onderhoud van die navigatieboeien en bakens zijn in handen van VLOOT.

Klik hier voor wat meer detailinfo van de ZEETIJGER.
Klik hier om het vrt nieuwsbericht te lezen.

15-9-2017