Talrijke opkomst op eerste infosessie in Oostende


Om de interne informatiedoorstroming te optimaliseren ging dab VLOOT van start met een nieuw concept.

Jaarlijks worden 4 informatiesessies gepland op verschillende locaties waarin telkens een presentatie gegeven wordt over een generiek deel samen met een divers thema.

De eerste infosessie vond plaats in Oostende op 15 juni 2017 met als thema ‘Financiën en Contracten’. Er was een talrijke opkomst met meer dan 100 personeelsleden.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur verwelkomde alle personeelsleden en gaf een presentatie over de werking binnen VLOOT o.a. visie, waarden, aandachtspunten, communicatie, personeelspeiling en –evolutie, nieuwe projecten enz. Aansluitend gaf Maxime Van Balen, contract- en projectmanager een interessante presentatie over het thema ‘Financiën en Contracten’. Daar werden o.a. onze klanten, het budget, de nieuwe evoluties van klanten en contracten, de verdeling van de dienstverlening en de financiële evolutie binnen VLOOT verder toegelicht.

Alle vooraf gestelde vragen werden in de presentatie verwerkt en alle bijkomende vragen werden beantwoord.

Nadien was er mogelijkheid voor een verdere kennismaking met alle VLOOT-collega’s bij een hapje en een drankje.

Enkele foto’s van deze infosessie vindt u hier.

19-6-2017