Ook VLOOT zet bakens uit voor de nieuwe scheepvaartroutes


Vanaf 1 juni 2017 gelden de nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee. België en Nederland hebben samen de scheepvaartroutes aangepast om de doorstroom van schepen te verbeteren en de veiligheid van de scheepvaart te verhogen. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust was een belangrijke partner bij de realisatie van dit project.  Het bebakenen van de vaarroutes volgens instructies van andere betrokken Vlaamse diensten, is een opdracht van VLOOT.  Deze Vlaamse overheidsrederij heeft dan ook het nodige gedaan om alle afgesproken signalisatie aan te brengen in het Belgische deel van de Noordzee.

Meer informatie vindt u op de blog MDK of via de website FOD Mobiliteit en Vervoer.

1-6-2017