Historische samenwerking VLOOT en Scheepvaartpolitie bekrachtigd!


Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken en federaal minister Jan Jambon, bevoegd voor veiligheid, bevestigden in een nieuw contract dat de scheepvaartpolitie en VLOOT opnieuw voor 25 jaar zullen samenwerken in het kader van de politietaken op het water.

VLOOT stelt al sinds 1989 bemande vaartuigen ter beschikking van de scheepvaartpolitie.  Op vraag van de politie werd het bestaande contract opgezegd en werden onderhandelingen gevoerd over een vernieuwde samenwerking.

De ondertekende overeenkomst bekrachtigt de initiële intentie van beide partijen om blijvend samen te werken, maar houdt tegelijk rekening met stringente budgettaire beperkingen van beide diensten. 

Concreet betekent dit dat de dienstverlening van VLOOT aan de scheepvaartpolitie in Antwerpen en aan de kust, verder geoptimaliseerd wordt. Tegelijk wordt er ook een investeringsprogramma voor een nieuw zeewaardig politievaartuig opgestart.

9-2-2017