Nu ook in het Maritiem Instituut Mercator een defibrillator !


Tijdens het jaarlijkse kerstontbijt voor leerkrachten en leerlingen van het Maritiem Instituut Mercator in Oostende nam directeur Jan Denys een defibrillator en een aantal overalls in ontvangst.  Het was Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT die namens Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, het AED-toestel mocht overhandigen.  Zo worden de overlevingskansen voor mensen die op school of in de buurt van de school een hartstilstand krijgen, sterk vergroot.

Het agentschap MDK wil hiermee de goede contacten en samenwerking benadrukken met de school.  Als rederij is VLOOT trouwens altijd op zoek naar gekwalificeerde bemanningen, zowel voor dekfuncties als voor technische functies.  Wnd. algemeen directeur Johan Onraedt was dan ook zeer blij te kunnen aankondigen dat aan boord van het multifunctionele vaartuig SIRIUS dat in januari in Oostende wordt verwacht, er zelfs een leslokaal voorzien is.  Studenten zullen er kunnen leren en hun kennis onmiddellijk aan de praktijk kunnen toetsen.  

Op de foto zien we v.l.n.r. Lars Van de Vijver en Tuur Vandervorst in hun nieuwe overall, wnd. algemeen directeur van VLOOT Johan Onraedt en directeur Jan Denys van het Maritiem instituut Mercator bij de defibrillator.

27-12-2016