VLOOT en LOODSWEZEN oefenen samen met GDPB in Vlissingen!


Op 14 december 2016 rond 11u45 kwam het noodsignaal ‘Brand in loodsenkamer 321 van het gebouw Boulevard De Ruyter 2’.  Het betrof een gesimuleerde brand die aanleiding gaf tot een evacuatieoefening van dit gebouw met kamers waar loodsen van het LOODSWEZEN kunnen verblijven in afwachting van hun beloodsingsbeurt. De aanwezige getuigen van GDPB (gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming) en de SHEQ-manager van VLOOT stelden vast dat het gebouw in 7 minuten ontruimd was en de aanwezige loodsen samen met de aanwezige VLOOTbemanningen en administratie vlot ingegaan zijn op deze oproep. Voorafgaand aan de oefening organiseerde Marc De Mayer, preventieadviseur bij de GDPB nog een opleiding ‘brand en evacuatie’ voor de betrokkenen in de noodprocedures voor de VLOOTgebouwen in Vlissingen. De oefening werd zeer kritisch geëvalueerd en een aantal aandachtspunten werden vastgelegd zodat de veiligheid van zowel de VLOOTcollega’s als de collega’s van het LOODSWEZEN in dit Vlaams gebouw in Nederland nog beter kan gegarandeerd worden.

22-12-2016