Scheepvaartcontrole bevestigt ISM-certificaat van VLOOT!


Op 22 november 2016 bevestigde mevrouw Nathalie De Jaeger, naval architect - attachée bij Scheepvaartcontrole dat het ISM-certificaat van VLOOT kon bestendigd worden. Op 30 november 2007 kreeg VLOOT voor de eerste keer bevestiging dat ze de normen van de ‘International Safety Management Code’ naleeft.  Om dit certificaat te kunnen behouden, wordt de overheidsrederij jaarlijks geauditeerd.  Tijdens de audit van 22 november werden diverse steekproeven gemaakt op de aanwezigheid van de scheepscertificaten en de correcte opleidings- en bekwaamheidsattesten van de bemanningen.  De auditor onderzocht ook of VLOOT voldoende lessen trekt uit ongevallen, interne audits, managementreview, evaluatiegesprekken, veiligheidsoefeningen, rapportage en opvolging van defecten, enz…

Uit de conclusies van de auditor blijkt dat de blijvende aandacht en inspanningen van de VLOOTcollega’s zowel aan boord als aan de wal, de veilige manier van werken aan boord van de VLOOTvaartuigen kan garanderen.   Om dit te kunnen blijven garanderen, zal het komende jaar extra aandacht besteed worden aan de beoordeling van de diensten geleverd door externen.

Nike

24-11-2016