Meten met VLOOTvaartuigen is weten voor Vlaamse hydrografie!


Op 21 september 2016 werden de resultaten van het project ‘Meetnet Vlaamse Kust - project Broersbank’ in een workshop hierrond besproken.

Zowel ir. Guido Dumon, directeur Vlaamse hydrografie van de afdeling Kust, als  prof.  Jaak Monbaliu, van de afdeling hydraulica van het departement burgerlijke bouwkunde van de KUL benadrukten in hun presentaties de essentiële rol en de goede samenwerking met VLOOT bij het plaatsen en onderhouden van de meetboeien en de markeringsboeien die voor dit project uitgeplaatst werden.  Ze leverden gedurende 27 maanden een zeer kwaliteitsvolle dataset aan golfgegevens op.

Afdeling Kust bezorgde ons enkele beelden tijdens de meetactiviteiten aan boord.  U vindt deze hier.

Info over de afdeling Kust vindt u hier.

Info over de Vlaamse hydrografie vindt u hier.

26-9-2016