Alarmeringsprocedures in het kader van noodsituaties op zee uitgetest!


Op woensdag 25 mei 2016 werd een Commando Post oefening van het MIRG (Maritime Incident Respons Group) op Europees niveau georganiseerd in de crisisruimte van het MRCC.  Deze oefening kaderde in de voorbereiding op een grootschalige Europese oefening die doorgaat in het najaar.  De fictieve inzet van het MIRG team België werd aangestuurd vanuit de Controle Post Zee (CP-OPS ZEE) binnen de structuur van het ANIP.  Ook de MIRG-teams uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk waren betrokken in deze oefening.  Na de oefening werden positieve ervaringen maar ook verbeterpunten gedetecteerd en zijn er aanbevelingen voor bijsturingen geformuleerd.  De MDK-entiteiten spelen zoals in het recente verleden nog is gebleken, een cruciale rol in het kader van de noodsituaties op zee.  VLOOT was dan ook zeer nadrukkelijk betrokken in deze oefening via kapt. Marc Boterberg, kapt. Willem Van Poucke, kapt. Kevin Depuydt en kapt. Siska De Coninck.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Zie ook eerdere berichten over de rol van VLOOT in het kader van het Algemeen Nood en Interventieplan Noordzee en de samenwerking met het MIRG en kustwachtpartners:

WANDELAAR is trainingsplatform voor brandweer!

ZEEHOND, rots in de branding!

ZEETIJGER eerste schip uitgerust met arm voor olieruiming tussen windmolens voor de kust

WANDELAAR als uitvalbasis voor medisch urgentieteam.

Ongezien overheidsteamwork op zee!

Meer info over het MIRG

8-6-2016