TER STREEP, loods voor studenten en scheepvaart!


Op vrijdag 29 april 2016  zorgde Maxime Van Balen (project- en contractmanager bij VLOOT) samen met de VLOOTbemanning voor een leerrijke dag op zee voor studenten 'Master of Science in Maritime Science' van UGent.  Naast de kennismaking met VLOOT en de nautisch/technische werking van het schip kregen de studenten ook het wrak van de Flinterstar te zien. De UGent-docent gaf mee dat de studenten ondanks de woelige zee, een goede herinnering overhouden aan hun uitstap op zee.  TER STREEP zag er trouwens piekfijn uit op deze eerste vaardag.  Het vaartuig onderging inderdaad kort voor deze zeereis onder leiding van ing. Benoît Versavel, superintendent van VLOOT, haar periodieke en grondige onderhoudsbeurt in droogdok.

TER STREEP werd in oktober 1985 voor het eerst ingezet op het Belgisch Continentaal Plat in opvolging van het verouderde hydrografische vaartuig Paster Pype.  TER STREEP monitort intussen al meer dan een kwarteeuw de Vlaamse Banken en levert de info die nodig is voor de Vlaamse Hydrografie om de zeekaarten te kunnen maken.  Zelfs de British Admirality (militaire eenheid van Groot-Brittannië) kon jaren lang rekenen op deze meetgegevens.  Naast deze belangrijke opdracht wordt TER STREEP ook ingezet voor tal van andere metingen (fysische waterkwaliteit, stroommetingen, …).  De bijeengebrachte gegevens dienen o.a. voor het informeren van de scheepvaart, offshore-activiteiten, onderzoek en voorspellingen van getij, weer en klimaat.  Minder voor de hand liggend is de mogelijke inzet van het vaartuig voor het bestrijden van olieverontreiniging en oliepollutie.   VLOOT zorgt via de swathvaartuigen dat de loodsen aan boord kunnen gaan van de te loodsen schepen.  Het is evenwel via TER STREEP en de Vlaamse Hydrografie dat de loodsen weten waar ze de schepen best laten varen tussen de zandbanken. 

Het vaartuig TER STREEP ontleent haar naam aan een eiland (testerep) die in de vroege Middeleeuwen ontstond voor onze kustlijn. 

Technische info over TER STREEP via www.welkombijvloot.be/c/vaartuigen/465
Groepsfoto van het bezoek UGent en enkele beelden van TER STREEP tijdens de droogdokbeurt vindt u hier.
Alle informatie over de Vlaamse Hydrografie en afdeling Kust vindt u hier.
Alle informatie over loodsen en loodswezen vindt u hier.

 

Producttags : Nike Trainers

9-5-2016