Duurzaamheidsprijs 2015 maakt VLOOTcollega gelukkig!


Johan Onraedt, sinds 1 april wnd. algemeen directeur van VLOOT, overhandigde op woensdag 20 april 2016 de door VLOOT gewonnen duurzaamheidsprijs 2015 aan de gelukkige winnaar, de heer De Vriendt André, technisch assistent VLOOT Vlissingen (zie foto). Deze prijs, een vouwfiets, werd verloot onder de collega’s van VLOOT.

VLOOT denkt graag terug aan het formele overhandigingsmoment van de duurzaamheidsprijs 2015 op 9 februari 2016 door de heer Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur.  In zijn dankwoord stelde Yves Goossens nadrukkelijk dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekwam aan alle VLOOTmedewerkers.  Bij deze gelegenheid wenst VLOOT ook algemeen directeur Yves Goossens te danken voor zijn dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid gedurende al zijn jaren bij VLOOT.

Verslag en foto’s van de plechtige overhandiging op 9 februari 2016 vindt u hier.

21-4-2016