VLOOTboeien ter hoogte van nieuw windmolenpark!


Jan De Nul Group kreeg onlangs de opdracht om het windmolenpark Bligh Bank 2 te bouwen.  In het kader van het vooropgestelde bebakeningsplan rond dit nieuw park, heeft de onderneming met VLOOT een contract afgesloten om haar expertise ter beschikking te stellen.  De vaarwegmarkering op zee en in het Scheldegebied is inderdaad een basistaak van VLOOT.  De ZEETIJGER heeft intussen op vraag van de firma Jan De Nul op 13 en 14 april 2016 vier kardinale boeien en zeven kleine bijzondere markeringsboeien uitgezet. Aanvullend aan de uitbreiding van de dekkingsgraad voor de bestrijding van mogelijke vervuiling van het zeeoppervlak in de windmolenparken zorgt VLOOT thans ook mee voor de veiligheid in en rond dit nieuwe windmolenpark.

Meer info over de samenwerking tussen VLOOT en de FOD Leefmilieu rond de bestrijding van oliepollutie vindt u hier.

18-4-2016