Team Duurzame Ontwikkeling maakt kennis met werking van VLOOT!


De collega’s van het Departement Kanselarij en Bestuur, team Duurzame Ontwikkeling brachten op dinsdag 2 februari 2016 een bezoek aan VLOOT in Oostende. Ze maakten kennis met de duurzaamheidsaanpak binnen VLOOT en aan boord van de vaartuigen. Een vijftal collega’s begeleid door SHEQ-manager Ilse Bailleul en operations manager Kevin Depuydt voeren via de tenderswath WESTERSCHELDE (gezagvoerder Philippe De Mey) naar de WANDELAAR. Ze kregen een uitgebreide rondleiding van kapt. Dennis Brys en konden een jolbeloodsing meemaken. Ruben Vanhamel, superintendent, nam de andere collega’s van het team mee met de fiets via het Raveelveer (gezagvoerder Jason Leenders) richting Foxtrot. Daar kregen ze een uiteenzetting over de vaarwegmarkering op het boeienplein, bezochten ze het zeewetenschappelijk onderzoeksschip SIMON STEVIN en een tenderswath. Later maakten ze nog een korte vaart met het reddingsvaartuig ORKA (gezagvoerder Gino Mongaré) en aansluitend een Raveelwandeling in het directiegebouw. Enkele beelden van dit bezoek vindt u hier.

5-2-2016