Jaarlijkse managementreview van VLOOT met zicht op de haven van Zeebrugge


De jaarlijkse management review van VLOOT ging dit jaar door in de gebouwen van het havenbedrijf van Zeebrugge . Als gastspreker kwam ir. Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van het havenbedrijf, de directie en het management van VLOOT inspireren met een wervende presentatie rond zijn haven en haar uitdagingen. De rest van de dag werden de doelstellingen, cijfers en actiepunten overlopen. Er werd ook ruim stil gestaan bij de concrete uitdagingen die VLOOT de komende jaren op zich zal nemen en de verdere optimalisatie van organisatie en organisatiecultuur, alsook de verlangens en vooral verwachtingen van de vele stakeholders. De vijfde verdieping van het havengebouw gaf daarenboven een perfect en inspirerend uitzicht op de haven, de Van Dammesluis en de talrijke scheepvaartbewegingen in de haven.

Nike Air Max 90 Femme

26-1-2016