Vlaanderen - verbeelding werkt

VDAB en VLOOT sluiten nieuw en ruimer samenwerkingsakkoord


Op 21 december 2015 werd een nieuw samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en VDAB ondertekend. Het vervangt het vorige akkoord, dat al sinds 2008 liep, voor een periode van minstens tien jaar. Afspraken rond opleidingen en stages aan boord van de VLOOTeenheden werden vernieuwd. VDAB en VLOOT bevestigen hiermee hun engagement om vanuit hun eigen kerntaken de instroom naar maritieme beroepen te ondersteunen en verder te optimaliseren.

6-1-2016