Samenwerking Vlaams Instituut voor de Zee en VLOOT maakt toekomstgerichte doorstart!


Op 16 december 2015 tekenden Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) en Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van de RV SIMON STEVIN, rekening houdend met de ontwikkelingen qua beschikbaarheid van onderzoeksschepen waarop de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap beroep doet. Ook de deuren rond de inzet van het onderzoeksschip bij publieke evenementen georganiseerd door de Vlaamse overheid en de inschakeling van het schip in ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) en andere internationale samenwerkingsverbanden van gecoördineerd marien onderzoek, werden verder opengezet.

4-1-2016