KNRM gastheer voor Europese reddingsdiensten!


Training officer/DPC kapt. Siska De Coninck vertegenwoordigde VLOOT op de Europese regionale meeting van IMRF (International Maritime Rescue Federation) op 30 en 31 oktober 2014. Deze meeting ging door in Amsterdam onder voorzitterschap van de Nederlandse reddingsdienst KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij).
 
Naast het organiseren van een zeer ruime ervaringsuitwisseling tussen de uit meer dan 15 landen aanwezige reddingsdiensten, stelde de KNRM ook haar nieuwste reddingsboot voor.
 
Sinds de historische reorganisatie van de zeereddingsdienst in 2012 heeft ook VLOOT geïnvesteerd in nieuwe opleidingen en middelen om de reddingsdienst, die sinds 1838 in de schoot van de overheid vanuit Oostende opereert, verder te verstevigen. Naast de nieuwe waterdichte pakken die de veiligheid van de VLOOTredders moeten verhogen en de introductie van AED-toestellen aan boord, werden ook de oefeningen verbreed en opgevoerd.

Binnenkort verwelkomt VLOOT trouwens een nieuwe reddingsboot (zie foto) die vanuit Oostende voor de hele kust zal ingezet worden en de interventiemogelijkheden, zowel naar afstand als naar weersomstandigheden toe, sterk zal uitbreiden. De R6-ORKA is op dit ogenblik de laatste testen aan het afleggen ter hoogte van de werf te Lorient (Frankrijk).

Air Jordan XVIII 18

5-11-2014