Human resources, crewplanning & SHEQ: toponderwerpen tijdens de Joint Forces in Oostende!


Op woensdag 15 en donderdag 16 oktober 2014 organiseerde VLOOT een ‘Joint Forces’ onder de HR-, crew planning- en SHEQ-managers van de Nederlandse Rijksrederij, de Dienst vlootbeheer van het Nederlandse loodswezen en VLOOT. Een intensieve ervaringsuitwisseling vond plaats in de zetel van VLOOT rond thema's zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidscultuur, arbeidswetgeving, bemanningsplanning, opleidingen, STCW, risicoanalyses, drug & alcoholbeleid, arbeidsmarktcommunicatie en eindeloopbaanperspectieven. De verschillende beschikbare informaticasystemen die bij de drie rederijen in gebruik zijn, werden toegelicht. Er werden tal van bilaterale vervolgafspraken gemaakt rond specifieke punten. Onder meer omtrent VLOMIS, waar de Rijksrederij ook voor haar werking een belangrijke toepassingsmogelijkheid ziet.

De ‘Joint Forces’ werd geleid door Johan Onraedt (directeur P&O VLOOT). Onze delegatie bestond verder uit Siska De Coninck (training officer-DPC), Ilse Bailleul (SHEQ manager-DPA) en Peter Van Langendonck (crew planning manager). Vanuit MDK nam Tom Van Beveren (veiligheidscoördinator) deel. Van de Rijksrederij nam directeur David van Baarle zelf ook deel aan het grootste deel van het programma, net zoals Yves Goossens.

De ‘Joint Forces’ is een VLOOT-initiatief dat in 2007 voor het eerst is doorgaan. De bedoeling hiervan is om op heel concrete punten de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen overheidsrederijen alsook diensten die de vloten voor loodswezens beheren te stimuleren.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

17-10-2014