3e JOINT TECHNICAL FORCES in Oostende


Op woensdag 17 en donderdag 18 september ging voor de derde maal een JOINT TECHNICAL FORCES door te Oostende. VLOOT bracht opnieuw de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen.

Deze derde editie werd opnieuw gekenmerkt door een zeer intensieve uitwisseling van knowhow en ervaringen, en focuste nog meer dan in het verleden op innovatie, onderhoudssystematieken, ecologische thema’s zoals emissies en onderwatergeluidsperformanties die belangrijk zijn voor specifieke hydrografische metingen en wetenschappelijk onderzoek.

De groep van 9 bracht op donderdag, begeleid door de VLOOTspecialisten, een bezoek aan de WANDELAAR, die op dat ogenblik, na 3 volle weken op zee, voor enkele uren de haven van Oostende aanliep voor bevoorrading.

De Joint Technical Forces is een VLOOTinitiatief dat ook invulling geeft aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficientie, het verder vergroenen van de vloot en het actief voeren van een buurlandenbeleid rond het delen en uitdragen van de binnen Vlaanderen en VLOOT opgebouwde expertise en deskundigheid.

Beelden vindt u hier.

19-9-2014