Versterking van de organisatie van VLOOT!


VLOOT wenst mee te delen dat de heer Maxime Van Balen op 1 september 2014 de functie van contract- en projectmanager heeft opgenomen.

De heer Van Balen heeft een master in de bestuurskunde en het publiek management alsook een master in de bedrijfseconomie. 

VLOOT heeft er alle vertrouwen in dat hij in nauwe samenwerking met algemeen directeur Yves Goossens en de andere collega’s, VLOOT verder zal versterken in haar relatie met klanten en partners.

We wensen hem hierbij uiteraard alle succes toe!

8-9-2014