ZEEHOND tijdens het aan boord nemen van jacht Uccello

ZEEHOND waakt!


In de vroege ochtend van maandag 11 augustus 2014 met windkracht 5 à 6 beaufort en zeegang 3 werd de ZEEHOND, met gezagvoerder Tom Rappé en zijn bemanning, opgevorderd door het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) om de perimeterbewaking op zich te nemen ter hoogte van een op drift geslagen jacht voor de kust van Knokke-Heist. Het betrof de gekapseisde zeilboot Uccello waarvan de drie opvarenden al met de Seaking helikopter naar het Algemeen Ziekenhuis St. Jan in Brugge waren afgevoerd.

Zodra de weersomstandigheden dit toelieten, startte de VBZR met Sterken Dries de voorbereidingen om het op drift geslagen jacht te bergen en te slepen. Uiteindelijk nam de ZEEHOND de Uccello op sleep naar Zeebrugge waar het met de kraan aan boord werd genomen. De ZEEHOND voer daarna richting Oostende waar het jacht van boord werd gehaald. De scheepvaartpolitie was ter plaatse om vaststellingen te doen.

Deze interventie kende uiteindelijk een goede afloop dankzij een goede samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partners en reddingsdiensten zowel intern VLOOT en MDK als extern.

13-8-2014