Nieuw ponton Oostende voor kleine varende eenheden

Nieuw ponton voor patrouille- en reddingsboten!


Op dinsdag 20 mei 2014 werd te Oostende een nieuw ponton voor de SPN-, douane- en reddingsboten in gebruik genomen, na een laatste keuring door de preventiedienst van de Vlaamse Overheid. Dit project werd gerealiseerd dankzij de collega’s van afdeling KUST, die de werken coördineerden en financierden. Het oude ponton was om verschillende redenen dringend aan vervanging toe. Bij het concept van het nieuwe werd in zeer belangrijke mate rekening gehouden met tal van veiligheidsaspecten. Het ligt hoger op het water om de overstap van ponton naar schip te faciliteren, de elektrische bekabeling en uitrusting werd op basis van eerdere ervaringen nog beter geïntegreerd in het concept, het aantal meters beschikbare lengte om aan te meren werd verhoogd (zonder dat het totale ponton langer werd), de toegangsbrug werd vernieuwd,… Het nieuwe ponton betekent zowel qua operationele veiligheid als qua aanmeerinfrastructuur een belangrijke stap vooruit voor zowel douane, scheepvaartpolitie als VLOOT.

Beelden vindt u hier.

20-5-2014