Afvalvrije Noordzee

Handen in elkaar voor een afvalvrije Noordzee


Op woensdag 14 mei 2014 bracht de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling zes partners naar Oostende die zich allen engageren voor een afvalvrije Noordzee. Naast de voortrekker, het directoraat-generaal Leefmilieu (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), sloten ook het Healthy Seas Project, Ecoduikers vzw, Waste Free Oceans, baggeraar DEME en VLOOT aan. Samen staan zij in voor de opruiming van afval rond scheepswrakken (dankzij de ecoduikers) en het aan wal brengen van mariene afval via hun schepen.

Daarenboven heeft VLOOT toegezegd om zitbanken gemaakt uit marien recyclaat te installeren op de pontons aan de veerdiensten in Oostende en Nieuwpoort. Op die wijze kunnen jaarlijks 900.000 veergebruikers gebruik maken van deze banken en herinnerd worden aan het belang van een afvalvrije Noordzee.

VLOOT besliste jaren geleden reeds om voor alle 45 vaartuigen over te stappen op zwavelarme brandstof en een 'niets overboord'-beleid in te voeren. Er lopen projecten rond ecovaren die het brandstofverbruik beperken. In de nieuwbouwprojecten wordt steeds rekening gehouden met mogelijkheden tot warmterecuperatie en een energie- en brandstofbesparende design. Verschillende van onze veerdiensten halen heel wat verkeer van de weg, of zorgen voor een milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief. VLOOT heeft sinds 2005 ook een partnership met het federale directoraat-generaal Leefmilieu rond het ruimen van oliepollutie op zee. Jaarlijks worden binnen dit partnership verschillende oefeningen op zee opgelijnd.

Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van de Noordzee gaf tijdens de meeting een toespraak en belichtte het belang van initiatieven ter ondersteuning van het streven naar een afvalvrije Noordzee.  Hij bevestigde bovendien de bescherming van twee wrakken voor de Belgische kust: de ‘Westhinder’ (Belgisch lichtschip gezonken in 1912 en zeemansgraf voor 10 zeemannen) en de HMS ‘Wakeful’ (gezonken in 1940). Ook Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen was aanwezig.  Aansluitend onthulde Roland Crabbe, burgemeester van Nieuwpoort, samen met de initiatiefnemers, de nieuwe zitbanken.

Foto’s vindt u hier.

Detailinfo over de wrakken voor de Belgische kust.
Info over de gezonken Westhinder.
Info over de gezonken HMS Wakeful.

15-5-2014