Vaartuig de Schelde

Vaarschema Lillo-Doel uitgebreid!


Voor 2014 werd opnieuw een toeristische veerdienst voorzien tussen Lillo en Doel. De oorspronkelijke uurregeling ging uit van de gebruikerscijfers. Na een verdere aftoetsing tussen VLOOT (MDK) en de toeristische dienst van Beveren, het districtsbestuur Berendrecht-Zandvliet-Lillo en andere belanghebbenden uit Lillo werd finaal een uitgebreider vaarschema vastgelegd. Klik hier voor meer informatie.

14-4-2014