Oefening Noodplan Noordzee


'Dieseltank ontploft aan boord van m.s. Disaster, gat in romp, brand en veel rookontwikkeling.’ Dit was het eerste bericht van de kapitein van het fictief cruiseschip m.s. Disaster, met 5660 personen aan boord, dat bij het MRCC terechtkwam als start van een grootschalige oefening die op 19 maart 2014 doorging in het crisiscentrum in Oostende. De bedoeling was om de samenwerking tussen de verschillende disciplines uit het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP) uit te testen.

Net zoals bij een echte ramp werd een Commandopost Operations (CP OPS) geïnstalleerd in de crisisruimte van het MRCC en kwam ook het coördinatiecomité (CC) voor de beleidscoördinatie onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé bijeen. Voor VLOOT, die via haar vaartuigen in belangrijke mate betrokken is binnen alle disciplines van de noodplanning, betekende deze oefening opnieuw een leerrijke ervaring.

Tijdens deze ‘table top oefening’ fungeerde kapt. Marc Boterberg, gezagvoerder van de WANDELAAR, als kapitein van het fictief cruiseschip m.s. Disaster. Kapt. Kevin Depuydt, operations manager kust, nam actief deel aan de oefening in de Commandopost Operations en kapt. Yves Goossens was als waarnemer aanwezig in het coördinatiecomité. Kapt. Siska De Coninck, Training Officer, en mevr. Rita Bertens, manager beleidsondersteuning en communicatie, waren als waarnemers aanwezig op de Commandopost Operations. Beide laatstgenoemde collega's werden eerder ook reeds betrokken bij de voorbereiding van het scenario van de oefening.

24-3-2014