Veer Langerbrugge voor 12.439 weggebruikers alternatief tijdens werken aan Meulestedebrug


Tijdens de werkzaamheden aan de Meulestedebrug werd de veerdienst in Langerbrugge (Gent) tijdens de werkdagen overdag verdubbeld. W&Z en VLOOT werkten samen om de bijzondere verkeersdrukte die ontstond naar aanleiding van de werken aan de brug op te vangen. 1.845 tweewielers en voetgangers, 9.448 auto’s en 1.146 vrachtwagens maakten, bovenop de normale veergebruikers, gebruik van dit mobiliteitsalternatief.

5-3-2014