Een schip moet op regelmatige basis in droogdok voor allerlei inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze periodieke droogzettingen die om de tweeënhalf jaar plaatsvinden, kaderen in de...

Op woensdag 12 februari 2020 ging de jaarlijkse pensioenviering door in Oostende. Werknemers die het afgelopen jaar met pensioen gingen, werden gevierd. Yves Goossens (algemeen directeur...

Bij aanvang van het nieuwe jaar kon de HONDIUS, een hydrografisch vaartuig, gespot worden op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Moervaart. De Vlaamse Hydrografie van afdeling Kust voerde...

1
2
3