Het wetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN heeft in 2014 183 wetenschappelijke vaardagen op zee uitgevoerd in opdracht van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) waarvan 15...

Zoals op de weg vormt de signalisatie op het water een cruciale factor in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer. De cijfers van 2014 tonen dat de uitval nog nooit eerder zo...

Met een stralende zon in de rug zijn op 12 maart 2015 dertien VLOOTcollega’s naar het VLOOTgebouw in Oostende gereisd om samen met een dertigtal meer ervaren gepensioneerden en de...

1
2
3