1
2
3
4

Op 12 oktober 2015 startte in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en het havenbedrijf Gent de aanleg van een gloednieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker. Op...

De collega’s van het Departement Kanselarij en Bestuur, team Duurzame Ontwikkeling brachten op dinsdag 2 februari 2016 een bezoek aan VLOOT in Oostende. Ze maakten kennis met de...

Onderhoud Mercator

Eind oktober 2015 kwam de oude dame volledig uit het water. Vanaf dat moment kon IdP – de Vlaamse scheepswerf die de onderhoudswerkzaamheden in goede banen leidt – van start gaan met de...

1
2
3