1
2
3
Nazicht van een boei

In opdracht van en in samenwerking met de collega’s van de nv Waterwegen & Zeekanaal zal VLOOT instaan voor het uitzetten van additionele vaarwegmarkering op de Boven-Zeeschelde,...

aankomst ZEEASTER in Antwerpen

De nieuwe redeboot ZEEASTER is op donderdag 4 december 2014 aangekomen in Antwerpen. Het vaartuig is specifiek ontworpen voor het transport van personen op de Schelde en de Noordzee....

Voorbereiding droogdok ZEETIJGER

VLOOT biedt aan boord van haar schepen sinds lang stageplaatsen aan. Dit zowel aan maritieme instellingen als aan individuele studenten. Maar ook aan hogeschoolstudenten (masteropleiding...

1
2
3